Dato
Beskrivelse
19.12.2018 - 02.01.2019
Juleferie
17.06.2018 - 12.08.2018
Sommerferie
10.05.2018 - 10.05.2018
Kr. Himmelfart
25.03.2018 - 02.04.2018
Påskeferie
19.02.2018 - 23.02.2018
Vinterferie